Chase Dougherty won his fourth round of the season with his 90-point performance in Round 1 of Sacramento.

Mason Taylor Marco Juarez Cody Nance Dalton Kasel Alex Cerqueira Justin McBride Matt Triplett Dakota Louis Austin Richardson Keyshawn Whitehorse Junior Patrik Souza Boudreaux Campbell Mauricio Moreira