World No. 1 Jose Vitor Leme won his fifth event of 2021 with his record-setting 18th 90-point ride of the season.

Cooper Davis Derek Kolbaba Dalton Kasel Eli Vastbinder Claudio Montanha Jr. Austin Richardson Ezekiel Mitchell Joao Henrique Lucas Mauricio Moreira Jose Vitor Leme Kaique Pacheco