On the first night of competition in Oklahoma City, Joao Ricardo Vieira won Round 1 with an 87.75-point ride on Good Whiskey.

Kaique Pacheco Cole Melancon Eduardo Aparecido Derek Kolbaba Alex Cerqueira Marco Eguchi Marcelo Procopio Pereira Ramon de Lima Boudreaux Campbell Joao Ricardo Vieira Jess Lockwood Jose Vitor Leme