CORONAVIRUS/COVID-19: Learn more about the PBR's response to the pandemic.

2018 World Champion Kaique Pacheco won his third event of the season in Louisville to take over the world No. 1 ranking.

Keyshawn Whitehorse Derek Kolbaba Joao Henrique Lucas Ezekiel Mitchell Alex Cerqueira Kaique Pacheco Rafael Henrique Dos Santos Andrew Alvidrez Mauricio Moreira Joao Ricardo Vieira Jess Lockwood Junior Patrik Souza