Mitchell grows as member of Kansas City Outlaws

Mitchell grows as member of Kansas City Outlaws

2022 Rookie of the Year Bob Mitchell to make season debut at Ouncie Mitchell Memorial Pendleton Whisky Velocity Tour event.

Justin Felisko
By Justin Felisko