Rubens Barbosa

Rubens

Barbosa

BRA

Iaciara, Goias

Eligible

Age: 36

Height: 5'5"

Weight: 138 lbs

# 62 World Rank
10 World Points

Rubens

Barbosa

BRA

Iaciara, Goias

Eligible

Age: 36

Height: 5'5"

Weight: 138 lbs

# 62 World Rank
10 World Points