Rubens Barbosa

Rubens

Barbosa

BRA

Hometown: Iaciara, Goias

Eligible

Age: 37

Height: 5'5"

Weight: 138 lbs

# 104 World Rank
27.83 World Points

Rubens

Barbosa

BRA

Hometown: Iaciara, Goias

Eligible

Age: 37

Height: 5'5"

Weight: 138 lbs

# 104 World Rank
27.83 World Points