Wallace Vieira de Oliveira

Wallace Vieira

de Oliveira

BRA

Goiânia, GO

Eligible

Age: 40

Height: 5'7"

Weight: 152 lbs

# 45 World Rank
38.16 World Points

Wallace Vieira

de Oliveira

BRA

Goiânia, GO

Eligible

Age: 40

Height: 5'7"

Weight: 152 lbs

# 45 World Rank
38.16 World Points