Koltin Hevalow

Koltin

Hevalow

USA

Hometown: Smithville, MO

Eligible

Age: 19

Weight: 135 lbs

# 78 2022 World Rank
45 2022 World Points

Koltin

Hevalow

USA

Hometown: Smithville, MO

Eligible

Age: 19

Weight: 135 lbs

# 78 2022 World Rank
45 2022 World Points