Thiago Salgado

Thiago

Salgado

BRA

Hometown: Naviraí MS

Eligible

Age: 19

Weight: 139 lbs

# 35 World Rank
184 World Points

Thiago

Salgado

BRA

Hometown: Naviraí MS

Eligible

Age: 19

Weight: 139 lbs

# 35 World Rank
184 World Points