Dalton Krantz

Dalton

Krantz

USA

Hometown: Somers, IA

Eligible

Age: 22

Height: 5'9"

Weight: 150 lbs

# 62 World Rank
69.50 World Points

Dalton

Krantz

USA

Hometown: Somers, IA

Eligible

Age: 22

Height: 5'9"

Weight: 150 lbs

# 62 World Rank
69.50 World Points