Keyshawn Whitehorse

Keyshawn

Whitehorse

USA

Hometown: McCracken Spring, UT

Eligible

Age: 24

Height: 5'8"

Weight: 155 lbs

# 9 World Rank
531.50 World Points

Keyshawn

Whitehorse

USA

Hometown: McCracken Spring, UT

Eligible

Age: 24

Height: 5'8"

Weight: 155 lbs

# 9 World Rank
531.50 World Points