Keyshawn Whitehorse

Keyshawn

Whitehorse

USA

Hometown: McCracken Spring, UT

Eligible

Age: 24

Height: 5'8"

Weight: 155 lbs

# 24 World Rank
49.66 World Points

Keyshawn

Whitehorse

USA

Hometown: McCracken Spring, UT

Eligible

Age: 24

Height: 5'8"

Weight: 155 lbs

# 24 World Rank
49.66 World Points