Austin Richardson

Austin

Richardson

USA

Hometown: Dallas, TX

Eligible

Age: 21

Height: 5'6"

Weight: 135 lbs

# 30 World Rank
276 World Points

Austin

Richardson

USA

Hometown: Dallas, TX

Eligible

Age: 21

Height: 5'6"

Weight: 135 lbs

# 30 World Rank
276 World Points