Marcelo Procopio Pereira

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis, SP

Eligible

Age: 26

Weight: 158 lbs

# 21 World Rank
378.50 World Points

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis, SP

Eligible

Age: 26

Weight: 158 lbs

# 21 World Rank
378.50 World Points