Marcelo Procopio Pereira

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis, SP

Eligible

Age: 27

Weight: 158 lbs

# 32 World Rank
205.33 World Points

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis, SP

Eligible

Age: 27

Weight: 158 lbs

# 32 World Rank
205.33 World Points