Marcelo Procopio Pereira

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis SP

Eligible

Age: 26

Weight: 158 lbs

# 24 World Rank
293 World Points

Marcelo Procopio

Pereira

BRA

Hometown: Rinopolis SP

Eligible

Age: 26

Weight: 158 lbs

# 24 World Rank
293 World Points