Eduardo de Oliveira

Eduardo

de Oliveira

BRA

Nova Lacerda - MT

Eligible

Age: 27

Height: 5'8"

Weight: 179 lbs

# 163 World Rank
1 World Points

Eduardo

de Oliveira

BRA

Nova Lacerda - MT

Eligible

Age: 27

Height: 5'8"

Weight: 179 lbs

# 163 World Rank
1 World Points