Stoney

BFTS N/A Rank

Stoney

Career Stats

View Detailed Stats
%Ridden Buckoff % AVG Buckoff Time AVG Bull Score

Current Season BFTS Stats

View Detailed Stats
%Ridden Buckoff % AVG Buckoff Time AVG Bull Score Rating
0

Recent Media

View All Recent Media
  • No recent media.

Detailed Stats

Season Times Ridden % Ridden BUCKOFF % AVG BUCKOFF TIME AVG RIDER SCORE AVG BULL SCORE SEASON OUTS
2006 2.00 40.00 % 60.00 % 2.73 31.10 40.30 5
2007 2.00 33.33 % 66.67 % 3.28 29.67 42.33 6
Season Bull Bull Score Rider Rider Score Buckoff Time
2007 Stoney 38.5 Billy Robinson 0 6.70
2007 Stoney 42 Harve Stewart 0 6.30
2007 Stoney 43.25 Tater Porter 86.75 0.00
2007 Stoney 45.25 Sean Willingham 91.25 0.00
2007 Stoney 40.75 Cory Melton 0 4.50
2007 Stoney 44.25 Kody Lostroh 0 2.20
2006 Stoney 43.25 Steven Shelley 87.25 0.00
2006 Stoney 45.25 Shane Proctor 0 2.80
2006 Stoney 41.5 Luke Snyder 0 5.40

Tweet & Talk

  • User
  • Fans