Austin Richardson

Austin

Richardson

USA

Hometown: Dallas, TX

Eligible

Age: 22

Height: 5'6"

Weight: 135 lbs

# 11 2022 World Rank
549.50 2022 World Points

Austin

Richardson

USA

Hometown: Dallas, TX

Eligible

Age: 22

Height: 5'6"

Weight: 135 lbs

# 11 2022 World Rank
549.50 2022 World Points